Atelier de tâmplarie/marangozerie

Proiectul pentru concurs – Case ecologice în Delta Dunării, Chilia, grindul Tătaru

 2R crop

 

Soluția propusă
Urmând sugestia din regulament, propunem construcția unui duplex care să conțină atât atelierul de tâmplărie, cât și cel de marangozerie. Cele două corpuri de clădiri au zona comună de echipamente, folosite de ambele meștesuguri, în timp ce cele două spații de montaj și de finisare sunt separate. Datorită funcțiilor similare pe care le vor avea aceste ateliere, am considerat că accesul comun la materiale și la unele unelte va permite o organizare mai eficientă a activităților, facilitând în același timp colaborarea și socializarea dintre muncitori.

Sistem constructiv
Construcția propusă va avea un sistem structural din cadre (stâlpi și grinzi) din lemn. Închiderile se vor face cu baloți de paie tencuiți cu pamânt și var. Baloții sunt din paie de grâu sau secară cu umiditatea care nu depășește 20%, comprimați foarte bine, cu o densitate aproximativă de 100-120kg/m³. Peretele are grosimea de 40 cm și valoarea transmisiei termice U=0.126 (W/m²K). Tencuielile din pământ (la interior) și var (la exterior) se aplică peste baloții de paie. Aceste tencuieli absorb vaporii de apă şi reduc umezeala din interior asigurând un mirco climat sănătos şi plăcut. Peretii interiori vor fi din chirpici sau light clay straw (un amestec de paie și pământ presat într-un cofraj), finisați cu tencuieli din pamânt și var. Podeaua se va realiza din bușteni și pământ (cordwood) sub care se află termoizolaâie din perlit. Tavanul va fi relizat din grinzi din lemn peste care se pun scânduri și un strat de baloți de paie acoperiți cu pământ, dedesubt se prind șipci din lemn, urmate de o rogojină din stuf tencuită cu tencuială din var și nisip. Tot din stuf se realizează și învelitoarea.

Materialele și tehnica de construcție
Principalele materiale folosite pentru această construcție sunt paiele, lemnul, pământul, varul și stuful. Tehnica de construcție cu baloți de paie este folosită cu success de mulți ani în țări precum Statele Unite, Marea Britanie, Franța sau Germania. În ultimii ani s-a început construcția unor asemenea case și în România. Casele din baloți de paie au o serie de avantaje față de construcțiile ‘convenționale’: au o izolare termică ridicată, oferă un mediu de viață plăcut și sănătos, au un impact redus asupra mediului, presupun costuri mai mici și se pot construi mai repede.

Tradiția locală
Construcţiile din baloţi de paie tencuiţi cu pământ şi acoperiţi cu var continuă practicile arhitecturale tradiţionale din Delta Dunării. Combinația dintre paie și pământ reprezintă un sistem complet cu o istorie lungă. Sistemul de construcție cu baloți din paie îmbunătățește însă tehnicile vernaculare. În loc de chirpici sau ceamur, unde predomină pământul, aici paiele reprezintă principalul element de zidărie. Datorită grosimii pereților și a gradului ridicat de compresie al baloților se asigură un nivel mai bun de durabilitate și de termoizolare.

Accesibilitate
Tehnica de construcție cu baloți de paie este foarte accesibilă și ușor de învățat. În multe țări din Europa, și mai nou și în România, există case din baloți de paie construite în mare parte de voluntari sau participanți la workshopuri – persoane fără experiență anterioară în construcții, dar care într-un interval scurt și sub îndrumarea potrivită și-au însușit această tehnică.

Încălzire
Un sistem de încălzire inovativ propus este ‘maldărul de compost’ (compost heap). Aceasta este o variantă ecologică de a produce apă caldă folosind resturile menajere organice care, în procesul de descompunere, ajung la temperature ridicate. Apa poate fi încălzită prin circularea sa într-un sistem de țevi introdus în depozitul de resturi.